اطلاعیه در خصوص قیمت ها

میهمان گرامی قیمت های درج شده در سایت مربوط به سال 96 میباشد و قیمت ها در سال جدید مطابق با دستور اتحادیه هتلداران تا 20% افزایش خواهد یافت. بدیهی است ماالتفاوت نرخ اتاق ها در هنگام ورود میهمان به هتل،دریافت خواهد شد.
با تشکر