20 درصد تخفیف برای اتاق های 2 تخته و سوئیت در اسفند ماه