رستوران فصلی آبشار

سرو انواع کباب همراه با نان داغ در مجاورت استخر هتل

زمان سرویس دهی: 19 الی 23