رستوران فصلی آبشار

سرو انواع کباب همراه با نان داغ در مجاورت استخر هتل

زمان سرویس دهی: 20 الی 23

(به علت فصلی بودن، رستوران در حال حاضر فعال نمی باشد)