هتل بین المللی پارسیان كوثر اصفهان(سهامی عام)اولين واحد ارائه کننده گزارش مقبول حسابرسي در بورس اوراق بهادار برای سال منتهی به 96/12/29

شركت هتل بين المللي پارسیان كوثر اصفهان (سهامی عام)در اولین سال ورود  خود  به بازار فرا بورس توانست با تحقق 99/5% EPS پیش بینی شده ، به عنوان اولین شرکت  بورسی ،گزارش حسابرسی مقبول سال منتهی به 29 اسفند ماه 1396  به همراه گزارش تفسیری مدیریت خود را درتاریخ  1397/01/18  اخذ و درتاریخ  1397/01/28در  سامانه کدال بارگزاری نماید.

به گزارش روابط عمومی هتل بین المللي پارسیان كوثر اصفهان (سهامی عام)اين گزارش طبق استانداردهاي سازمان حسابرسي كشور از سوی موسسه حسابرسی مفید راهبر اخذ گرديد.

گفتنی است هتل بين المللي پارسیان كوثر اصفهان (سهامی عام)در سال 1396 با عرضه قسمتی از سهام خود توانست به عنوان اولین شرکت از مجموعه شرکت هتلهای بین المللی  پارسیان در بازار فرا بورس شروع به فعالیت نماید.

 لازم به ذكر است  مبنا و معيار حسابرسي براي سنجش مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي، طبق استانداردهاي حسابداري ايران انجام مي پذيرد. طبق این گزارش، سود این شرکت نسبت به سال قبل 26% رشد و درآمد شرکت نیز  20%  رشد داشته وهمچنین این شرکت موفق به تحقق حاشیه سود  عملیات قبل از کسر مالیات به میزان 39% درسال 1396 شده است.