واگذاری (اجاره) غرف و رستوران باغ (رستوران سنتی) شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)

آگهی مزایده  نوبت اول

واگذاری (اجاره) غرف و رستوران باغ (رستوران سنتی) شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)

 شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد  غرفه های گز ،عطر و ادکلن ، عکاسی، زعفران ،محصولات هنری با روکش طلا ، نقره و فیروزه  ، صنایع دستی ، فرش ،صرافی ،پوشاک ،آژانس مسافرتی  و گل فروشی را از طریق مزایده برای مدت یکسال اجاره دهد . متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند. مهلت تحویل برگ شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا پایان وقت اداری 15/06/97 می باشد.

تاریخ برگزاری مزایده روز شنبه مورخ 17/06/97 راس ساعت 10 صبح می باشد.

امور اداری هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان