آگهی مزایده نوبت اول واگذاری (اجاره) غرف و کافی شاپ (لابی لانژ ساختمان فیروزه) و فروش ضایعات آهن آلات و اموال اسقاطی

آگهی مزایده  نوبت اول واگذاری (اجاره) غرف و کافی شاپ (لابی لانژ ساختمان فیروزه) و فروش ضایعات آهن آلات و اموال اسقاطی شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد  کافی شاپ ( لابی لانژ ساختمان فیروزه ) و غرفه شماره (1) با کاربری آزاد( ترجیحاً  غرفه گز ،فرش ،صرافی ،گل فروشی )را از طریق مزایده برای مدت یکسال اجاره دهد . همچنین در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات و اموال اسقاطی از طریق مزایده اقدام نماید.

متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند.
مهلت تحویل برگ شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  07/06/98 می باشد.
تاریخ برگزاری مزایده روزیکشنبه مورخ 10/06/98 راس ساعت 10 صبح می باشد.

امور اداری هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان