آگهی مزایده واگذاری ( اجاره ) غرف و رستوران سنتی ( نوبت اول )، سالن سرگرمی و تاکسی سرویس ( نوبت دوم )

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام )

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد  سالن سرگرمی  با کاربری آزاد  ( ترجیحاً  پوشاک ، سالن بازی کودک و... )وغرفه های شماره (2)و( 3) و( 4 )و (5) و( 6 )را با کاربری آزاد (ترجیحاً غرفه صنایع دستی ،فرش ،صرافی ، گل فروشی و .. ) و رستوران سنتی  ( صرفاً بریانی ) را از طریق مزایده برای مدت یکسال اجاره دهد .
متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت برگ شرایط مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند.
مهلت تحویل برگ شرایط مزایده به امور اداری حداکثر تا ساعت 16روز دوشنبه مورخ  16/10/98 می باشد.
تاریخ برگزاری مزایده روزچهارشنبه مورخ 18/10/98 راس ساعت 10 صبح می باشد.
آدرس  : اصفهان –سی و سه پل –بلوار ملت    تلفن : 9-36240230-031
امور اداری هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان