تاکسی سرویس

به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به میهمانان هتل می باشد.