غذای بیرون بر پارسیس

ارائه غذاهای با کیفیت با قیمت بسیار مناسب از طریق پیک و اسنپ فود

ساعت سرویس دهی : 12 الی 22

تلفن :  1-35045350