تماس با ما

تلفن: 03135046000-031350450

فکس دفتر مدیریت: 36249975-031

فکس رزرواسیون: 36288830-031

ایمیل هتل: info@HotelKowsar.com

ایمیل بازاریابی و فروش: sales.marketing@hotelkowsar.com

ایمیل رزرواسیون: reservation@hotelkowsar.com

آدرس : اصفهان - سی و سه پل - بلوارملت - کد پستی : 96534-81736