مزایده موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف    موضوع واگذاری    کاربری    نوع واگذاری

1    مزایده رستوران سنتی سرو     صرفاً بریانی جهت ناهار    اجاره ثابت یا درصدی از فروش هر کدام در هر ماه بیشتر باشد .

2    مذاکره غرف شماره 2،3،9    با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی،فرش،عکاسی،طلا ونقره،عطر وادکلان،آژانس مسافرتی،آتلیه آثارهنری و...)    اجاره یکساله

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده/مذاکره از تاریخ 1400/05/03 تا تاریخ 1400/05/18 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031
تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20 می باشد. (حضور متقاضیان در روز مزایده/مذاکره الزامی می باشد).

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.