مزایده /مذاکره شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده /مذاکره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف    موضوع واگذاری    کاربری    نوع واگذاری

1    مزایده نوبت اول کافی شاپ ( لابی لانژ)     کافی شاپ    اجاره ثابت یا درصدی از فروش هر کدام در هر ماه بیشتر باشد .

2    مزایده نوبت دوم رستوران سنتی سرو

    صرفاً بریانی جهت ناهار    اجاره ثابت یا درصدی از فروش هر کدام در هر ماه بیشتر باشد .

3    مزایده نوبت اول غرفه شماره 1    با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)    اجاره یکساله

4    مذاکره غرف شماره 2،9    با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، فرش، عکاسی، طلا و نقره، عطر و ادکلان، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)    اجاره یکساله

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده/مذاکره از تاریخ 1400/06/21 تا تاریخ 1400/07/03 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز سه شنبه مورخ 1400/07/06 می باشد. (حضور متقاضیان در روز مزایده/مذاکره الزامی می باشد).

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.