برگزاری مزایدات شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان به شرح ذیل

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایدات به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

مزایده نوبت اول غرف شماره 7و4 ، با کاربری آزاد صرفاً جهت مشاغل سازگار با صنعت هتلداری از قبیل ( صنایع فرش دستی ، صرافی ، غرفه طلا ، آژانس مسافرتی ، صنایع دستی اصفهان با کاربری متمرکز ، سوغات اصفهان با کاربری متمرکز و امثال این اصناف ) اجاره یکساله    100،000،000 ریال

مزایده نوبت اول تاکسی سرویس    اجاره یکساله    100،000،000 ریال

مزایده  نوبت اول آهن آلات و اموال اسقاطی    فروش بر اساس نرخ کارشناسی    100،000،000 ریال

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایدات فوق از تاریخ 1401/11/16 تا تاریخ 1401/12/01 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز  چهارشنبه مورخ 1401/12/03 می باشد.

هزینه دریافت اسناد مزایده 2،000،000 ریال می باشد که به هیچ وجه قابل برگشت نخواهد بود .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.