هیئت مدیره

ردیف

عضو حقوقی هیأت مدیره

نماینده

سمت

تاریخ انتصاب

تحصیلات

سوابق

1

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

علیرضا آل قیس

رئیس هیأت مدیره - غیرموظف

1402/01/14

دکتری تخصصی - مدیریت رسانه

-مدیر تشریفات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

-کارشناس ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2

شرکت هتل های بین‌المللی پارسیان

محمدرضا شفیعی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره - موظف

1402/02/16

کارشناسی ارشد - جغرافیا و برنامه ریزی شهری

-مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره هتل پارسیان کوثر اصفهان

-مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره هتل پارسیان عالی قاپو

-مدیر کل هتل پارسیان همدان

-مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره هتل پارسیان توریست توس مشهد مقدس

-مدیر کل هتل پارسیان یزد

4

شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

علی فوجی

عضو هیأت مدیره - مدیر مالی اداری - موظف

1402/02/19

کارشناسی ارشد - حسابداری

-مدیر مالی و اداری هتل پارسیان کوثر اصفهان

-مدیر مالی و اداری هتل پارسیان آبادان

-مدرس نرم افزار همکاران سیستم و مدرس دانشگاه

-مدیر استقرار و پشتیبانی همکاران سیستم خوزستان

3

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

منصوره کرمی موحدی

عضو هیأت مدیره - غیر موظف

1401/12/21

کارشناسی ارشد - اقتصاد

-کارشناس ارشد واحد اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

-مدیر اداری شرکت کشت و صنعت شهید مطهری

5

شرکت ره نگار خاورمیانه پارس

سیدقدیر مرتضوی

عضو هیأت مدیره - غیر موظف

1402/06/04

کارشناسی-مهندسی کشاورزی

-ریاست اداره کل اموال و املاک استان اصفهان و چهارمحال بختیاری