آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام ) به شماره ثبت 852 و شناسه ملی 10260145470

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام ) که در ساعت 10 روزشنبه مورخ 1402/08/27 در محل شرکت واقع در اصفهان، بلوار ملت، هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

لازم به ذکر است سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند .

بدیهی است امکان مشاهده آنلاین مجمع از طریق پیوند ذیل به صورت آنلاین میسر می باشد.

آدرس سایت هتل: www.hotelkowsar.com

دستور جلسه:  

1-    تغییر سال مالی شرکت

2-    تغییر اساسنامه

3-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هيئت مديره شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ( سهامي عام )