مزایده شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

ردیف    موضوع واگذاری    نوع واگذاری    میزان سپرده شرکت در مزایده -ریال

1    مزایده نوبت دوم غرفه شماره 4 با کاربری ( آرایشگاه مردانه ، گل فروشی ، صرافی ، آژانس مسافرتی و سایر صنایع مرتبط با صنعت هتلداری )    اجاره یکساله     100،000،000

2    مزایده نوبت اول غرفه شماره 5 با کاربری ( صرافی ،آژانس مسافرتی ، زعفران ، فرش دستباف و سایر صنایع مرتبط با صنعت هتلداری )    اجاره یکساله     100،000،000

3    مزایده نوبت اول غرفه شماره 6 با کاربری ( صرافی ،آژانس مسافرتی ، زعفران ، فرش دستباف و سایر صنایع مرتبط با صنعت هتلداری )    اجاره یکساله     100،000،000

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 1403/01/15تا تاریخ 1403/01/25در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز دوشنبه مورخ 1403/01/27می باشد.

مهلت تحویل پاکات مزایده به امور اداری تا ساعت 16 شنبه مورخ 1403/01/25می باشد .

هزینه دریافت اسناد مزایده 1،000،000 ریال می باشد که به هیچ وجه قابل برگشت نخواهد بود .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.