سالن میخک

سالن میخک با چيدمان خاص سمنیاری مكاني بسيار مناسب جهت برگزاري همايشات، نشست هاي كاري وكارگاههاي آموزشي مي باشد.
ظرفیت:
20 تا 70 نفر
کاربری:
همایش و سمینار
جلسات
کارگاههای آموزشی و ...
پذیرایی: متناسب با کاربری و نظر شما
امکانات:
صوتی تصویری
نورپردازی
سن
چینش متناسب با کاربری