میتینگ روم فیروزه

میتینگ روم فیروزه

اتاق جلسات فیروزه از دیگر فضاهای هتل می باشد که برای جلسات ،گردهمایی ها و نشست های گروهی در فضایی مدرن وزیبا در نظر گرفته شده است.