• آدرس: اصفهان / خیابان ملت / مقابل سی و سه پل
  • شماره تماس: 36240230 031
  • فکس: 36240230 031
  • رزرواسیون آنلاین

آگهی دعوت عمومی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)

آگهی دعوت عمومی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان (سهامی عام)