هتل بین المللی پارسیان كوثر اصفهان اولین واحد موفق به اخذ گزارش مطلوب حسابرسی

شركت هتل بین المللی پارسیان كوثر اصفهان برای دوازدهمین سال پیاپی گزارش مطلوب حسابرسی سال منتهی به 30/12/1395 خود را مورخ 11/01/1396 دریافت نمودوعنوان اولین واحد از واحدهای  شركت هتل های بین المللی پارسیان ، اولین واحداز شرکتهای تحت پوشش هلدینگ  سیاحتی ومراکز تفریحی پارسیان ،اولین شرکت از مجموعه شرکتهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سال 1395 را از آن خود نمود.

به گزارش روابط عمومی هتل بین المللی پارسیان كوثر اصفهان این گزارش طبق استانداردهای سازمان حسابرسی كشور از سوی موسسه حسابرسی مفید راهبر اخذ گردید.

 لازم به ذكر است  مبنا و معیار حسابرسی برای سنجش مطلوبیت ارائه صورتهای مالی، طبق استانداردهای حسابداری ایران انجام می پذیرد.طبق گزارش، سود این شرکت نسبت به سال قبل 41% و درآمد شرکت  35%  رشد داشته وهمچنین ضریب اشغال سالیانه (1395) نیز  84%  بوده است.   

روابط عمومی هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان