برگزاری مرحله دوم آزمون استخدامی در هتل پارسیان کوثراصفهان

مرحله دوم آزمون استخدامی هتل پارسیان کوثر اصفهان چهارشنبه 3 خرداد ماه96 در اتاق کنفرانس مدیریت برگزارگردید.
این مرحله آزمون که به صورت مصاحبه انجام می پذیرفت  با حضور مدیر امور اداری شرکت هتلهای بین المللی پارسیان،مدیرعامل هتل ،مدیر بازاریابی شرکت هتلهای بین المللی پارسیان  ومشاور مدیرعامل هتل  برگزار شد،6 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدام کتبی که در 14 اسفند 95 طی اعلام وفراخوان عمومی برگزارگردیده بود ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
لازم به ذکر است پذیرفته شدگان نهایی در واحدهای حسابداری ،پذیرش وبازاریابی وفروش جذب خواهند شد.