شركت هتل های بین المللی پارسیان

شركت هتل های بین المللی پارسیان 22 هتل پنج ، چهار و سه ستاره را در سطح كشور اداره می كند.

این شركت در سال 1374 به نام شركت هتل‌های بنیاد و در سال 1378 به نام شركت هتل‌های بین‌المللی آزادی و در سال 1380 به نام شركت هتل‌های بین‌المللی پارسیان ثبت گردیده است.

هتلهای شرکت هتلهای بین المللی پارسیان

- هتل پارسیان استقلال                     - هتل پارسیان آزادی                           - هتل پارسیان خزر
- هتل پارسیان کوثر اصفهان              - هتل پارسیان صفائیه                          - هتل پارسیان کرمانشاه
 - هتل پارسیان اوین                      - هتل پارسیان انقلاب                         - هتل پارسیان کوثر تهران
- هتل پارسیان رامسر                     - هتل پارسیان عالی قاپو                       - هتل پارسیان شهرکرد
- هتل پارسیان شیراز                    - هتل پارسیان همدان                             - هتل پارسیان یاسوج
- هتل پارسیان بم                           - هتل پارسیان بوعلی همدان                   - هتل پارسیان آبادان
- هتل پارسیان توریست توس             - هتل پارسیان یزد                              - هتل پارسیان سوئیت
- هتل پارسیان قلعه گنج