حضور مدیران آژانس های مسافرتی آلمانی در هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان

هیئتی هفت نفره متشکل ازمدیران آژانس های مسافرتی آلمانی به سرپرستی شرکت خدمات مسافرتی سفرهای علاءالدین که به منظور شناسایی ،بازاریابی هتل ومراکز اقامتی ،توریستی،حمل ونقل و.... به ایران سفرکرده بودند جمعه 9 تیر ماه 1396 وارد اصفهان شده و ازهتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان ،در طی این سفر،گروه مذکورپس از صرف ناهار در رستوران زرین هتل  وملاقات با ابوطالبی ،مدیرعامل و جمعی از مدیران میانی هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان ،در خصوص دیدگاه خود از هتل پارسیان کوثر اصفهان وتغییرات سطح ارائه خدمات در حال حاضر ومقایسه آن نسبت به سالهای گذشته به بحث وتبادل نظر پرداختند.

گفتنی است این هیئت پس از بازدید از بخش های مختلف هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان، رضایتمندی  وباور خود از ارائه سرویس وخدمات در این مجموعه رافوق العاده و در خور یک هتل 5 ستاره دانستند.