برگزاری مزایده-مذاکره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده / مذاکره موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف    موضوع واگذاری    کاربری    نوع واگذاری

1    مزایده نوبت اول غرفه شماره 8     کلینیک پزشکی    اجاره یکساله

2    مذاکره غرفه شماره 9    با کاربری آزاد ترجیحا (صرافی، طلا و نقره، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)    اجاره یکساله

3    مزایده نوبت اول آهن آلات و اموال اسقاطی    _    فروش براساس نرخ کارشناسی

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده/مذاکره از تاریخ 1400/08/04 تا تاریخ 1400/08/17 در ساعات اداری9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 10صبح روز چهار شنبه مورخ 1400/08/19 می باشد. (حضور متقاضیان در روز مزایده/مذاکره الزامی می باشد).

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.