آگهی مزایده عمومی نوبت دوم هتل پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

شرکت هتل بین المللی  پارسیان کوثر اصفهان وابسته به شرکت هتل‌های بین‌المللی پارسیان

در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده و انجام مذاکره در صورت نداشتن برنده در مزایده ، موارد مشروحه ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدت یکسال شمسی اقدام نماید.

ردیف    موضوع واگذاری    کاربری    نوع واگذاری

1    مزایده نوبت دوم غرفه شماره 4،5،6،7     با کاربری آزاد  صرفاً یک کاربری  ترجیحا (صرافی، طلا و نقره، آژانس مسافرتی، آتلیه آثارهنری و...)    اجاره یکساله

2    مزایده نوبت دوم  تاکسی سرویس    تاکسی سرویس    اجاره یکساله

3    مزایده نوبت دوم آهن آلات واموال اسقاطی    _    فروش براساس نرخ کارشناسی

از متقاضیان دعوت بعمل می‌آید جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و انجام مذاکره در صورت نداشتن برنده در مزایده از تاریخ 1400/11/24 تا تاریخ 1400/12/07 در ساعات اداری 9 الی 16 ( باستثنای پنجشنبه و ایام تعطیل) به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

آدرس هتل : اصفهان -سی و سه پل –بلوار ملت – هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان- امور اداری  تلفن 35045832-031

تاریخ بازگشایی پاکات متقاضیان 12صبح روز دو شنبه مورخ 1400/12/09 می باشد. (حضور متقاضیان در روز مزایده / مذاکره الزامی می باشد).

مبلغ سپرده در مزایده غرف ، تاکسی سرویس و مزایده آهن الات و اموال اسقاطی  مبلغ 100،000،000 ریال می باشد .

ضمناً متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌ www.pih.ir و www.hotelkowsar.com مراجعه فرمایند.